Cherenkov Fedor (Red Star)
Oleg Duchnic in Banik SokolovIgor Nichenko in HungaryTadas Labukas in Arka GdyniaAli Aliyev in Kartalspor Kakhaber Tskhadadze (Manchester City, 1997)Dmitriy Radchenko in Merida, 1997Kaspars Gorkss (QPR, 2009)Rashid Rakhimov Valladolid